Prezentare Eveniment SMART INFRASTRUCTURE WORKSHOP

 1. Introducere

Economia României trebuie să răspundă în prezent unui proces de schimbare determinat de mai mulți factori:

 • Legislatia europeană aflata in permanenta adaptare la provocarile societatii moderne;
 • Transpunerea în legislația națională a normelor europene, ceea ce determină o dinamică ridicată nu numai în plan legislativ, dar și în plan investițional în foarte multe sectoare ale economiei;
 • Angajamentele asumate de România în momentul aderării la EU;
 • Absorbția fondurilor europene într-un orizont de timp relativ scurt;
 • Avans tehnologic fără precedent, ceea ce impune un efort ridicat atât de informare cât și de adaptare din partea structurilor guvernamentale 

Prin urmare, răspunsul pe care România trebuie să îl ofere provine:

 • atât din zona guvernamentală care conduce procesul de natură legislativă și investițională privind infrastructură publică;
 • cât și din zona privată care rămâne leaderul procesului de transfer tehnologic și know-how.
 1. Ce este Clusterul Start Inovare?

Clusterul Start Inovare este rezultatul unui proces absolut natural prin care entități provenind din zone diverse ale economiei s-au reunit cu scopul  de a facilita transferul tehnologic, pe scară largă, a celor mai avansate tehnologii menite să rezolve probleme din agricultură, mediu, energie, IT etc, în contextul mai sus menționat.

Din Clusterul Start Inovare fac parte companii de renume mondial (General Electric, Kapsch), leaderi pe piață locală (Iridex, ISPE), universități, companii private de R&D, asociații etc. care împreună au capacitatea tehnologică de know-how și financiară de a genera soluții inovative cu aplicabilitate imediată.

 1. Care sunt obiectivele Clusterului Start Inovare?

Obiectivul pe termen lung al clusterului Start Inovare este acela de a contribui la modernizarea României în profunzime, pe multiple paliere economice, prin creșterea adaptabilităti economice la provocările acestei perioade, prin  dezvoltarea și transferarea în economie a unor soluții tehnologice inovative de ultimă generație.

Pe termen scurt, ne dorim să devenim parteneri ai segmentului guvernamental, atât prin proiecte, cât și în cadrul consultărilor publice organizate pe diverse inițiative/propuneri legislative.

 1. Ce este “Smart Infrastructure Workshop”?

Evenimentul “Smart Infrastructure Workshop”, la care vă invităm să fiți speaker în data de 21 iunie la sediul ISPE, își propune două obiective:

 • să anunțe existența acestui cluster și să îi prezinte pe membrii săi;
 • să lanseze participanților proveniți atât din zona guvernamentală cât și din zona privată, teme de discuții grupate în 4 sectoare (agricultura, mediu, energie, IT);

Discutiiile în paneluri se vor concretiza în câteva sugestii, astfel încât la sfârșitul acestui eveniment să putem prezenta Guvernului preocupările și tendințele de dezvoltare identificate de participanți. În cadrul clusterului dorim să structurăm viitoarele noastre acțiuni pornind de la aceste recomandări.

Considerăm că acesta este un demers absolut necesar, atâta vreme cât asistăm la nașterea unor noi industrii cum este cea a compostului, sau la o digitalizare a agriculturii, care au nevoie de atât de instrumente de sprijin cât și de o reglementare clară dpdv legislativ.

În contextul în care afluxul de informație privind tehnologiile disponibile este uriaș, considerăm că un sprijin venit din zona privată privind evaluarea și prioritizarea acestora în mod obiectiv, în cadrul unor structuri specializate precum centrele de transfer tehnologic este absolut indispensabil.

 1. Ce asteptăm de la dumneavoastră?
 • O prezentare detaliată a programelor și a instrumentelor pe care le puneți la dispoziția privind adoptarea de noi tehnologii/dezvoltarea de noi investiții în domeniul inovației și cercetării;
 • Ce vă preocupă și cum putem ajuta la rezolvarea întrebărilor / dilemelor pe care le aveți?