Comunicat presa post-eveniment Smart Infrastructure Workshop

 

Mediul de afaceri are soluții inteligente pentru agricultură, mediu, energie si IT care să corespundă nevoilor urbane si  vrea să i se ofere posibilitatea de a le pune în practică

Cel mai nou cluster pe piața de soluții inteligente – Asociatia Start Inovare – își propune să demareze proiecte inovative cu autoritățile publice, propuse de membri și colaboratorii acestora  pentru eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor  IT/Smart City, Smart Agriculture, Smart Energy și Smart Environment. Până în 2050, în jur de 70% din populația lumii va locui în zone urbanizate, adică peste 6 miliarde de locuitori, conform ONU. Această dinamică pune presiune pe mediul înconjurător și implicit pe infrastructura de energie, transport, comunicații, IT, agricultura, etc ceea ce determină implicarea cât mai multor organizații în a avea cadrul legal adecvat și metodele de implementare cele mai eficiente pentru asigurarea în continuare a calitații vieții, de monitorizare si imbunatatire

Membrii Clusterului Start Inovare s-au întâlnit săptămâna trecută, în cadrul evenimentului oficial de lansare al acestei asociatii sub egida workshop-ului

“Smart Infrastructure Workshop” – cu factorii decidenți din diverse domenii de activitate, specialisti ai unor companii și instituții cu care se vor putea dezvolta mai departe parteneriate pe baza soluțiilor inovative realizate în cadrul clusterului. Fiecare membru al clusterului și-a prezentat portofoliul de activități, iar în cadrul a patru panel-uri paralele au fost dezbătute modele și soluții de management implementate pentru domeniile: Smart Agriculture, Smart Energy, Smart Environment și IT/Smart City, în urma cărora au rezultat  concluzii de interes national ce vor fi prezentate catre oficialitatile statului si autoritati publice sub forma unui document de tip white paper.

În domeniul  mediului, participanții au arătat că România are nevoie de soluții inovative integrate privind epurarea apelor uzate care să respecte cerințele Directivei Cadru a Apei si care sa se poata implementa intr-un timp scurt, dar și rezolvarea urgentă a problemei nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare a apelor uzate. De asemenea, au punctat faptul că mai este nevoie de elaborarea legislației în domeniul deseurilor organice respectiv normative, standarde pentru procese și măsuri pentru dezvoltarea pieței compostului. De precizat si faptul ca Asociatia Romana a Compostului, membru al clusterului Start Inovare, a formulat catre autoritati comentarii referitoare la Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor aflate in consultare publica

Pentru sectorul Agricultură, în cadrul panelului Smart Agriculture, a fost propusă înfiinţarea Camerelor agricole şi asigurarea funcţionalităţii acestora în folosul agricultorilor, al tuturor celor ce acţionează în domenii conexe, al comunităţilor şi cetăţenilor şi al statului folosindu-se modelul altor state europene. Cu această ocazie au fost identificate nevoi de susţinere a unei activităţi de consultanţă agricolă profesionistă pentru toţi agricultorii, indiferent de dimensiunea suprafetelor agricole așa încât acest lucru  să nu se mai facă doar de către companiile care comercializează inputuri agricole întrucât obiectivele acestora nu coincid cu cele ale statului. De asemenea, din discuțiile din cadrul panelui de Smart Agriculture a rezultat că România va intra în infrigement din cauza nerespectării legislației de mediu (de ex. Epurarea apelor uzate) și prin urmare România riscă să plătească 1 milion de euro/zi amendă. În acest context recomandăm autorităților centrale să ia măsurile care se impun și să aloce fondurile necesare penntru a evita situația de infrigement.

Participanții la panelul Smart Energy au precizat că există în Strategia Energetică a României prevederi care creează un cadru pentru dezvoltarea conceptului de Smart Grid, iar implementarea unor soluții de acest gen și eficiență energetică ar necesita o rețea de comunicare între echipamentele componente. Soluțiile noi pe care le oferă industria energetică trebuie discutate pe cazuri particulare cu potențialii beneficiari – administrații locale, în vederea identificării și a soluțiilor alternative de producere și stocare a energiei. Membrii Clusterului Start Inovare vor să își aducă contribuții și la adoptarea standardelor tehnice din domeniu (Smart Grid/Smart City) prin participarea la comitetele tehnice ASRO.

În ceea ce privește dezvoltarea oraselor din punct de vedere IT, membrii Start Inovare participanți la panelul IT/Smart City împreună cu alți reprezentanți ai autorităților publice au concluzionat că sunt necesare acțiuni de sensibilizare a autoritaților cu privire la elaborarea și implementarea normelor de funcționare  a Parteneriatului Public Privat în contextul proiectelor IT\SmartCity, așa încăt finanțarea acestora să poată fi realizată mult mai repede și mai ușor. Promovarea conceptului “Smart City” și a soluțiilor specifice, a ipotezelor de livrare a proiectelor de acest gen reprezintă în continuare o acțiune importantă, așa încât să se ajungă ca fiecare autoritate publică să cunoască alternativele puse la dispozitie de domeniul IT&C la actualele soluții de management administrativ local.

Concluziile evenimentului “Smart infrastructure Workshop” au fost reunite sub forma unui document de poziție intitulat “Smart Infrastructure-White Paper”, document care să fie relevant atât pentru autorități cât și pentru mediul privat.